JUBILEUSZE/INAUGURACJE - UTW Kraśnik

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dnia 08 października 2015 o godz. 14.30

odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016
w Sali Widowiskowej CKiP.
Gaudeamus igitur tradycyjnie odśpiewał chór JUBILAT.
Gości zaproszonych oraz słuchaczy powitała przewodnicząca 
Maria Adamek i przedstawiła trochę historii naszego uniwersytetu.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście.

Część artystyczną uświetnił w/w chór, również dwie kapele: 
zespół gitarowy-J.Polaka oraz kapela "Młodzi-60 plus" Stanisława Białego.

_________________________________________     
Dnia 16 października 2014 odbyła się inaugur
       Roku Akademickiego 2014-2015

Gaudeamus igitur odśpiewał chór JUBILAT.
Gości oraz słuchaczy powitała przewodnicząca Maria Adamek.
                                        Kolejno głos zabierali       
                                                burmistrz - M. Włodarczyk
                           starosta - A. Maj oraz w-ce starosta - J. Czerw
Część artystyczną uświetnił występ chóru Jubilat
oraz kapela Stanisława Białego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego